Home
de Bioakker
Filosofie
Pluktuin
Afrekenen Pluktuin
Boerenmarkt
Groenten
Lezingen
Informatie
Nieuws
Links
anmeldung
17-12-2008 NIEUWSBRIEF BIOAKKER KERST 2008

Bioakker maakt een stap verder naar duurzame toekomst toe. Een antwoord op recessie en de kredietcrisis! Begin december was ik deelnemer aan een studiedag over het Pergola-systeem in de biologische Landbouw. Je kunt een korte uitleg hierover later downloaden. Tevens heb ik twee duurzame toepassingen voor Bioakker uitgewerkt.
Het eerste is het aanleggen van pluktuinen rondom Zutphen. Biologische groenten worden voor iedereen haalbaar en betaalbaar.
Het tweede idee is het aangaan van leningen waarvan de rente uitbetaald worden in de vorm van groenten. Proef hoe jouw geld gegroeid is!
Deze gedachtewisselingen zijn uitgewerkt in onderstaande nieuwsbrief.
Veel leesplezier.

NIEUWSBRIEF BIOAKKER KERST 2008


Bioakker maakt een stapt verder naar duurzame toekomst toe.

Begin december was ik op een studiedag over het Pergola-systeem in de Biologische Landbouw. Een pergola steunt de planten. In dit systeem kan de consument het bedrijf steunen met een lening of door mee te werken. In Nederland zijn er drie pergola-bedrijven. Zij zijn al jaren bezig maar vooral de laatste tijd ervaren zij groei en erkenning. Hèt voorbeeldbedrijf is de Oosterwaarde bij Deventer, www.oosterwaarde.nl Door de kredietcrisis is deze vorm van bedrijfsvoering een hoopvol nieuw tijdperk ingegaan.
Ik heb deze dag diverse enthousiaste mensen ontmoet en er is veel verteld over de groeischeuten van zo`n bedrijfsvoering. Het systeem spreekt me aan en daarom wil ik er enkele aspecten van volgend jaar in Bioakker introduceren. Het grote voordeel is dat andere energieën gaan stromen die de groenten nog aantrekkelijker maken. Mijn nieuwe opzet moet gewoon beter zijn dan het tot nu toe op Bioakker functionerende systeem. Het nodigt de klant uit dichter bij de natuurkrachten te komen. Ook kinderen mogen meer deelnemen aan het verkrijgen van verse groenten. Bovendien moet het voor ouders met kinderen betaalbaarder worden om biologisch te kunnen eten. De lusten en lasten zouden zo eerlijker verdeeld kunnen worden.

Twee aspecten die ik wil realiseren;

A: Pluktuinen. Rondom Zutphen wil ik een paar akkertjes met groenten bebouwen. Iedereen kan participeren en er elke dag de vruchten van plukken. In wederzijds vertrouwen wordt alleen voor de opgegeven gezinsgrootte geoogst. Per oogst vul je een kaartje in en dat doe je in een brievenbus.
De prijzen staan aangegeven en zijn ongeveer de helft van de prijs op de markt. Per maand wordt de rekening opgemaakt en van het voorschot afgetrokken. Per e-mail word je op de hoogte gehouden. Ik zorg, dat er telkens weer gezaaid, geplant en machinaal gewied wordt. De klant is vrij om af en toe met de hand te wieden. De pluktuin is van mei t/m oktober open. Er worden dus alleen verse groenten verbouwd en geen bewaargroenten.
Een pluktuin is een belevings- en ervaringstuin. Je volgt de veranderingen door het seizoen heen. Je hebt een doel om je huis te verlaten. Naast oogsten kun je het gewas verzorgen door te gaan wieden op het moment dat het je uit komt. Kinderen kunnen er spelenderwijs aan deelnemen. Je kunt de tuin ook aan je vrienden laten zien. Het idee is om eerst maar eens met één pluktuin te beginnen.

B: Lening of Voorschot. Een agrarisch bedrijf moet elk jaar weer opnieuw investeren in de hele teelt voordat het geld van de oogst binnenkomt. Normaal gesproken zou een bank een lening kunnen verstrekken. Spaarders bij de bank denken misschien dat hun geld snel en op een eenvoudige manier lokaal kort lopend een goede gebruiksbestemming zal krijgen. Dit is absoluut een sprookje. Ik heb zelf geprobeerd om een krediet bij de Rabobank, een zogenaamde agrarische bank, te krijgen. Kort gezegd mijn ervaring: crimineel hoge rente (10%) wat ze eisten. Ook een gesprek met de Triodos bank: alleen héél grote projecten. Ik was dus kansloos. Misschien veranderen ze volgend jaar hun beleid vertelden ze.


Pergolabedrijven lenen geld bij klanten tegen zeer lage rente. De klant ziet het als het ware als een voorschot en hulp. Het geleende geld wordt volgens afspraak later terugbetaald, soms is de einddatum niet vastgelegd. Vaak wordt het geld in gebouwen, grond of bestrating gestoken.

Concreet: ik ben zelf voor realistische voorwaarden. Een rente van 1 tot 4 % vind ik onder particulieren niet reëel, dat riekt naar schenking. Ik sta open voor het aangaan van leningen met een looptijd van ruim een jaar tegen een rente van ongeveer 6 %. Het geld zou in één of twee jaar terugverdiend moeten worden, anders is het niet goed belegd. Ook weer wederzijds vertrouwen.
Ik zou alleen geld van klanten willen accepteren, niet van vreemden. Het gaat vooral om betrokkenheid met weinig risico, ook voor mij. Een klant moet ook niet in al te korte tijd het geld weer terugvorderen. Het geld moet leven wekken en dat vereist betrokkenheid.
Alles wordt duidelijk op papier gezet en ondertekend. Ik noem het liever geen lening maar je bent medebezitter van bijv. een machine. En de rente geef ik liever in de vorm van groenten, dan proef je hoe jouw geld gegroeid is.
Binnenkort ga ik een trekker en een paar machines kopen. Dit is nodig want nu met twee markten en waarschijnlijk pluktuinen moet ik efficiënter gaan werken. Technisch ben ik goed onderlegd dus het worden gebruikte machines. Al met al gaat het om een bedrag van ongeveer 5000 euro.

Misschien hebben jullie ook waardevolle suggesties op bovenstaande tekst. Gedachtewisseling over dit onderwerp laat ik eerst maar over de mail lopen.
Weet je grond voor een pluktuin? Wil je medegebruiker worden van een pluktuin? Weet je mensen die mee willen doen? Zou je geld aan Bioakker willen toevertrouwen? Wat denk je aan deelname in een soort kerngroepje? Ook als je op de hoogte wilt gehouden worden, mail !!!
Woensdag 4 maart organiseer ik een informatie avond over dit nieuwe initiatief. Deze avond is vanwege groot succes een herhaling van een eerdere avond.
Je bent van harte welkom.

Terug naar berichtoverzicht