Home
de Bioakker
Filosofie
Pluktuin
Afrekenen Pluktuin
Boerenmarkt
Groenten
Lezingen
Informatie
Nieuws
Links
anmeldung
27-03-2009 PROEF DE RENTE !!!

Bioakker introduceert een nieuw begrip: “rentegroente”. Dit betekent dat rente alleen in de vorm van groente uitbetaald kan worden. Nu kan iedereen zinvol en met betrokkenheid mee investeren in lokale duurzaamheid. Gelukkig hebben al enkele mensen positief gereageerd op mijn oproep “proef hoe jouw geld geοnvesteerd wordt”.
Hieronder kun je de overeenkomst doornemen die bij het afsluiten van een lening verstrekt wordt:


Leenovereenkomst met Jan van Arragon van Bioakker.


Lener: Jan van Arragon, geb. 29-12-1952 te Delft
Adres: van Meermuedenstraat 2 7203CZ Zutphen

Aanbieder van de lening:………………………………………geb…..………
Adres:………………………………………………………….

Op de datum………………….. is door bovengenoemde aanbieder een bedrag van …….euro als lening op girorekening 4641445 van Jan van Arragon gestort. De renteberekening, 5% op jaarbasis en in groenten uit te betalen, gaat vanaf de volgende hele maanden in.


Het geld zal gebruikt worden voor investeringen in het bedrijf Bioakker. Er zullen voornamelijk machines, plantgoed en zaden mee worden aangeschaft. Ook de afrastering voor de pluktuin wordt er door gefinancierd.


Jaarlijks wordt er 5 % rentevergoeding in de vorm van biologische groenten uitgegeven. Er wordt alleen over hele maanden gedurende de looptijd rente berekend. De prijs, die voor deze “rentegroenten” gerekend wordt, is de marktkraamprijs van Bioakker. Een lening van bijvoorbeeld 500 euro biedt na 12 hele maanden de mogelijkheid om voor 25 euro aan rentegroenten uit te kiezen op de marktkraam.
Op een centrale lijst bij de kassa wordt de jaarlijkse rentevergoeding geregistreerd en afgetekend.

Op verzoek kan na 1,5 jaar of later kan het bedrag weer teruggeboekt worden op de rekening van lener. Bij terugboeking vervalt deze overeenkomst.

Ondergetekenden gaan akkoord met deze overeenkomst, die in tweevoud wordt verstrekt.
De lening wordt in wederzijds vertrouwen afgesloten en in geval van overmacht wordt door beide partijen naar een zinvolle oplossing gezocht.Datum:………….
Plaats:………….
Handtekening van
Jan van Arragon:

...................

Handtekening van de
leningverstrekker:


....................


Terug naar berichtoverzicht